Gwarancje i Reklamacje

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum roczną gwarancją producenta.

Sprzedawany asortyment staramy się dobierać tak by niezawodnie służył długi czas i musimy zaznaczyć że ilość reklamacji w naszym sklepie wynosi mniej niż 0,5 % !

W przypadku stwierdzenia wady, uszkodzenia towaru z przyczyn niezależnych od użytkownika prosimy postąpić zgodnie z poniższym wyciągiem z regulaminu sklepu:

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towarów w stanie wolnym od wad.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. Imię i nazwisko,

b. numer zamówienia

c. opis wady towaru z umową/stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu sklepu,

d. datę zakupu,

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@off-sklep.eu lub telefonicznie pod nr telefonu 608293743

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia,